Tuyển dụng

Linh kiện Laptop Đồng Tiến tuyển dụng nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật.

Hỗ trợ

 
0906300745 (Ms. Phương)
 0909 440 793 (Ms. Hà)
 
0989 5455 24 (Ms. Dương)

0989545524

 
0907 049 040 (Mr. Định)